Proverexekuce.cz

Portál www.proverexekuce.cz zajišťuje přihlášeným uživatelům možnost prověřovat osoby (po dohodě v případě CEE a ISIR také IČ, k prověřování IČ ale primárně slouží komplexní služba www.creditcheck.cz) v externích registrech. 

Typy dotazů

Aktuálně jsou k dispozici typy dotazů:

1) CEE

Prohledá registr Centrální evidence exekucí (CEE). Z kreditu je stržena částka za dotaz do CEE.

2)  ISIR

Prohledá insolvenční rejstřík. Z kreditu není stržena žádná částka.

3) CEE + ISIR

Prohledá zároveň insolvenční rejstřík a Centrálni evidenci exekucí. Z kreditu je stržena částka za dotaz do CEE.

4) Komplet

Prohledá Insolvenční rejstřík, dlužnické databáze zdravotních pojišťoven VZP, OZP, MVČR, angažované osoby ve firmách, vlastnictví nemovitostí, platnost občanského průkazu

 

Typ subjektu

právnická/fyzická osoba:  dotaz na firmu dle IČ (pouze CEE a ISIR)

fyzická osoba - nepodnikatel: primární volba, doporučujeme použít i v případě že prověřujete fyzickou osobu podnikající

Vstupní údaje

Požadována je kombinace jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo. Především pro varianty obsahující dotaz do CEE je preferovaná kombinace se jménem, příjmením a datem narození.

Kredit

Jednotlivé dotazy jsou zpoplatněny a částka odpovídající ceně za dotaz je stržena z kreditu.

Výstupní údaje - report

V závislosti na typu dotazu je vygenerován výstupní report. Report obsahuje následující oblasti.

  • Typ zobrazeného reportu
  • Rekapitulace vstupních údajů a čas vygenerování reportu.
  • Rekapitualce nálezu subjektu v prověřovaném registru Ano/Ne
  • Detailní informace z prověřovaných registrů v případě, že došlo k nálezu informace v registru.

Příklad č.1 - shrnutí

 

Příklad č.2 - detail

 

Druhý zpoplatněný dotaz do CEE

Pozor. Je-li součástí výstupního reportu výpis exekucí evidovaných k prověřovanému subjektu, zobrazí se na každém z těchto řádků volba pro provedení doplňujícího dotazu na detail této exekuce.

Každý z těchto dotazů je opět zpoplatněn.

Varování

Každý z těchto dotazů na detail je zpoplatněn. Zpoplatněno je jakékoli kliknutí na jakýkoli buton. Po prvním kliknutí na buton "CEE detail - zpoplatněno" vyčkejte několi sekund na odpověď a neklikejte na buton podruhé-